Ekvilibrium stekleničke

Ekvilibrium stekleničke so srce terapije Aura-Soma. So kombinacija naravnih barv, rastlinskih izvlečkov, eteričnih olj in energij sveta mineralov, ki so v spodnjem delu stekleničke shranjene v najčistejši izvirski vodi, v zgornjem delu pa v lotosovem olju. Zgornji del Ekvilibrium stekleničke simbolizira zavest, spodnji del pa podzavest.

Pomembna sestavina stekleničk so naravni barvni pigmenti, saj vemo, da  je vsaka izmed sedmih čaker v našem telesu povezana z eno izmed sedmih barv mavrice. Ko nas določena barvna kombinacija ene od stekleničk posebej privlači, to pomeni, da smo uglašeni z energijami v njej, torej da so energije, s katerimi vibriramo oziroma barve v našem energijskem telesu podobne tem v steklenički.

Povedano na preprost način smo na energijski ravni videti kot steklenička, ki nas privlači; to pa pomeni, da se moramo uravnovesiti na področju tistih čaker, ki jim ustrezajo barve v izbrani steklenički. Zato lahko rečemo, da so barve v stekleničkah odlično diagnostično orodje, saj lahko z njihovo pomočjo zelo natančno ugotovimo, kje in tudi zakaj je v telesu nastalo neravnovesje.

Ko vsebino iz izbrane stekleničke v določeni barvi nanesemo na kožo, jo telo vpije, kar močno vpliva na področje v nas, ki je s to barvo povezano in to lahko sproži temeljite spremembe. Barva in svetloba, ki ju na ta način vnašamo v telo, imata neposreden vpliv na tiste energijske centre, s katerimi sta povezani in s tem na naš celoten energijski sistem.

Sporočila, ki jih je Vicky prejela v prvih nočeh nastajanja stekleničk, so vsebovala tudi navodila o tem, kako naj uporabi in združi dele tistih rastlin, ki so topni v maščobi in dele rastlin, ki so topni v vodi. Tako  zgornji del vsake Ekvilibrium stekleničke vsebuje olje z oljnimi izvlečki rastlin ali eterična olja, v spodnjem delu stekleničke pa so v vodi shranjeni vodni izvlečki rastlin.

Energije rastlinskega sveta v rastlinskih izvlečkih imajo neposreden vpliv na naše fizično telo, mišice in okostje. Rastline, katerih izvlečki so dodani določeni barvi, so izbrane na enak način, kot je Vicky v otroštvu načil oče. Če opazujemo lastnosti določene rastline, njeno obliko, barvo, mesto, kjer raste... lahko med drugim ugotovimo, na kakšen način in na katere dele telesa bo delovala. Tako bo na primer izvleček rastline z rumenimi cvetovi  blagodejno vplival na strah, pretirano zaskrbljenost in živčnost, pa tudi na vse, kar je povezano z rumenim področjem v telesu, torej s področjem tretje čakre ter z organi v tem delu telesa. Poleg tega lahko nekatere rastline, ki s svojo obliko spominjajo na nek del telesa, nanj delujejo zdravilno. Rastlini, ki na primer živo rumeno cveti, a raste v temačnih, vlažnih predelih, lahko pripišemo blagodejno delovanje na depresivna stanja. V tem primeru rumena barva simbolizira svetlobo, ki posveti v temo v ozadju in jo pomaga razbliniti.

Tretji del energij, ki so shranjene v Ekvilibrium stekleničkah, so energije mineralnega sveta. Čeprav bi morda pričakovali, da olje in tekočina v stekleničkah vsebujeta zmlete kristale, so namesto tega uporabljene posebne tinkture, ki nosijo iz mineralov prenešene informacije.  

Vicky je v eni izmed vizij prejela tudi navodila, kako naj z zvokom prenese informacijo in energijo iz kristala v tekočino. Ta postopek se imenuje kabalistična invokacija. Z razvojem Aura-Some pa so izdelali tudi naprave, ki so ta postopek poenostavile in tako se danes enegije precej bolj učinkovito prenašajo in uravnotežajo.

Ko Ekvilibrium stekleničko pred uporabo pretresemo, se obe tekočini v njej premešata in za kratek čas ustvarita emulzijo. Medtem, ko stekleničko  pretresamo, se energija v njej uglasi z našo, njen vpliv pa se potencira na podoben način, kot se to zgodi pri stresanju homeopatskih zdravil. Ko emulzijo nato nanesemo na telo, jo koža vpije in tako informacije iz stekleničke prično delovati na informacije v našem telesu. Zaradi na ta način spremenjene informacije in močne energijske podpore se nato lažje odvijejo spremembe v naši zavesti in podzavesti.

Kako izberemo stekleničko, ki je prava za nas?

Vicky Wall je ves čas poudarjala, da je naš največji vodnik skrit prav v naši notranjosti. Zato si stekleničke izbere vsak sam - in sicer tiste, ki ga v danem trenutku najbolj privlačijo.

Smiselno je, da imamo pred sabo celoten izbor Ekvilibrium stekleničk, saj imamo tako možnost, da izberemo zase res pravo kombinacijo. Tako jih namreč najlažje začutimo in se z njimi povežemo. Če pa te možnosti nimamo, si lahko pomagamo tudi s fotografijami iz knjige oziroma si jih ogledamo na spletu.

Obstaja več načinov izbiranja stekleničk. Za celostno Aura-Soma terapijo je najbolje, da si zaporedoma izberemo skupaj 4 stekleničke. Iz izbranega kompleta bomo pridobili veliko informacij, povezanih z našo preteklostjo, družinskimi vzorci, izzivi, s katerimi se trenutno soočamo, vzroki naših težav in tudi z energijami, ki prihajajo v naše življenje iz prihodnosti. S pomočjo štirih izbranih stekleničk bomo tudi najlažje razbrali naše kvalitete, darove, področja, na katerih smo močni.

Pomembno je, da si za izbiranje vzamemo dovolj časa, se umirimo in poglobimo vase. Stekleničke izberemo brez posebnega namena. Dovolj je, da se odpremo temu, da bomo sprejeli informacije, ki so ta trenutek, v tem življenjskem obdobju za nas najbolj pomembne.

Na izbor prve stekleničke se pripravimo tako, da se za kratek čas sprostimo. To storimo tako, da se osredotočimo na dihanje. Predstavljamo si, kako z vsakim izdihom izdihnemo del napetosti iz svojega telesa, iz misli in čustev. Z vsakim vdihom pa odpremo svoj energijski sistem novi, sveži energiji in novim informacijam.

Nato svojo pozornost usmerimo na področje dva prsta pod popkom in malo navznoter. To je področje zlate barve, kjer najdemo našo resnično avro. Povežemo se s tem podočjem, začutimo ga in v tem stanju izberemo stekleničko, ki nas izmed vseh najbolj privlači.

Naslednji način je ta, da si predstavljamo, da smo ujeti na samotnem otoku. Steklenička, ki jo izberemo, je vse, kar imamo s seboj in tako bomo ves čas lahko uporabljali samo to edino stekleničko.

Potem, ko smo izbrali prvo stekleničko, jo umaknemo drugam, da je več ne gledamo in nanjo več ne mislimo.

Proces ponovimo tako, da svojo pozornost znova usmerimo na zlato področje pod popkom in med preostalimi stekleničkami izberemo naslednjo. Na enak način izbiramo naprej, vsako naslednjo stekleničko posebej, vse dokler jih ne bo skupaj štiri.

Prvo izbrano stekleničko imenujemo tudi ''dušna steklenička''. S tolmačenjem njenih barv dobimo informacije o tem, kako v tem obdobju življenja na podzavestni ravni zaznavamo oziroma doživljamo sebe in pa namen naše tokratne inkarnacije. Dušna steklenička odseva naše naloge in cilje s tem, ko nam opiše tista življenjska področja, na katerih nas v tej inkarnaciji čaka največ izzivov in učenja.

Iz barve zgornjega dela prve stekleničke lahko razberemo, po kakšni poti hodi naša duša v tej inkarnaciji, kakšne barve je naš osebnostni žarek in tudi, kakšne so naše naučene in karakterne lastnosti, ki bodo v tem življenju posebej podprle izražanje naše duše. Opiše nam tudi okolje, v katero smo se rodili ter vsa nagnjenja in vzorce, ki smo jih podedovali od naših prednikov. Vse te informacije so nam lahko v pomoč, da lažje razumemo vzroke številnih dogodkov in okoliščin iz našega dosedanjega življenja. Razumevanje pa ima za posledico sprejemanje, odpuščanje in ozaveščanje vsega, kar smo se iz tega naučili.

Spodnji del prve stekleničke odseva bistvo naše duše, naš dušni žarek in našo podzavest. Seznanja nas s temeljnimi lastnostmi in darovi, ki so del naše duše skozi mnoga življenja. Barva v tem delu opiše raven našega razvoja, vendar ne v smislu, da je ta višja oziroma nižja, temveč se opis nanaša na področja darov in moči, ki smo jih pridobili skozi učenja v prejšnjih življenjih. Na teh področjih se torej več ne učimo, saj smo jih že obvladali in zato lahko postanejo temelj naše samozavesti. Predstavljajo vse, na kar se lahko pri sebi zanesemo.

Druga steklenička kaže na naše največje sposobnosti in nadarjenosti, a hkrati z njimi tudi na izzive oziroma ovire, ki smo si jih ustvarili v dosedanjem življenju. Ti izzivi in ovire so plod tako potencialov, ki jih opisujejo barve prve izbrane stekleničke, kot tudi naših dosedanjih razmišljanj, odločitev, želja in dejanj. Iz druge stekleničke lahko pridobimo zelo konkretne informacije o tem, kaj so vzroki naših težav in kaj je tisto, s čimer se moramo najprej soočiti in to tudi razrešiti. Uporaba vsebine te stekleničke nas podpre pri delu na vseh področjih, posebej še, ko se v nas sproži proces čiščenja in ozaveščanja. Prav ta proces nam bo pomagal lažje razumeti vse, kar se nam je doslej zgodilo in tudi odnose, v katerih živimo. Tako bomo lahko nanje pogledali v povsem novi luči. Delo na sebi, s katerim presežemo ovire, ki nam preprečujejo biti v resnici to, kar smo, nam obenem razkrije vse tiste naše kvalitete in skrite moči, ki se jih doslej nismo zavedali ali pa smo jih preprosto prezrli. V zgornjem delu druge stekleničke najdemo vse tiste lastnosti, ki se jih bolj zavedamo, v njenem spodnjem delu pa čakajo, da jih odkrijemo in izrazimo tiste, ki so še skrite v podzavesti.

V bistvu so barve druge stekleničke odličen pokazatelj tega, kje se ta trenutek nahajamo - glede na to, kje in s čim smo začeli.

Tretja steklenička se imenuje ''tukaj in zdaj'' in je po pomenu podobna drugi. Razlikujeta se v tem, da dobimo iz barv druge stekleničke informacije o vzrokih naših težav in vsem kar se skriva za njimi, barvi v tretji steklenički pa predvsem govorita o tem, na kakšen način in na katerih področjih se ovire in izzivi pokažejo in kot katere lastnosti se najmočneje izražajo. Razliko bi lahko morda opisali tudi takole: v barvah druge stekleničke vidimo vzroke, v barvah tretje pa posledice oziroma izraz teh vzrokov. Enako kot pri drugi steklenički, kaže tudi zgornja polovica tretje tisto, kar je že v naši zavesti, spodnja pa tisto, česar se še ne zavedamo in še čaka, da se bo izrazilo.

Soočiti se seveda moramo z obojim, razrešiti in ozavestiti moramo tako vzroke kot tudi njihov izraz - zato je pri uporabi tretja izbrana steklenička na vrsti takoj za drugo.

Četrto stekleničko pa imenujemo ''energije iz prihodnosti'', saj nam simbolika njenih barv prinaša informacije o energijah, ki so že prisotne v naši bližnji prihodnosti. Tistih energijah torej, ki jih privlačimo v svoje življenje, a se jih bodisi ta trenutek še ne zavedamo ali pa se jim ne moremo oziroma ne znamo odpreti zaradi neravnovesij, ki so opisana v povezavi z drugo in tretjo stekleničko. Te energije lahko predstavljajo tudi prave smeri in najverjetnejše razrešitve izzivov, ki sta nam jih pomagali prepoznati druga in tretja steklenička. Pomembno sporočilo četrte stekleničke je, da so nam darovi in kvalitete, ki jih opisuje, na voljo že sedaj, prav v tem trenutku, če se le odločimo opustiti vse svoje napetosti in se prepustimo hotenju svojega resničnega jaza. Gre torej za vse, kar bi lahko imeli že danes, pa odlagamo na jutri. Tudi pri tej steklenički so - tako kot pri prejšnjih treh - v njeni zgornji polovici zavestne energije, v spodnji pa tiste, ki se jih manj zavedamo.

Če se ne želimo prepustiti celostni Aura-Soma terapiji, si lahko s točno določenim namenom izberemo tudi samo eno ali dve steklenički. V tem primeru je prav tako pomembno, da se najprej na pravi način umirimo in nato prepustimo energijam Aura-Some. Povežemo se s svojo resnično avro, ki se nahaja v telesu v zlatem predelu pod popkom in nato v mislih oblikujemo namero, s katero izbiramo stekleničko, postavimo vprašnje, na katerega želimo odgovor ali preprosto samo pomislimo na nekaj, za kar želimo nasvet. Šele nato se s pogledom sprehodimo po stekleničkah in si po že opisanem postopku izberemo tisto, ki nas najbolj privlači.

Kaj se dogaja v tem primeru? Ko si v misli prikličemo nek dogodek, osebo ali željo, to v naši avri povzroči spremembo, ta pa se odrazi v hipni spremembi barve avre. Na primer: zaželimo si pomoč pri razreševanju travme zaradi prometne nesreče, v kateri smo bili udeleženi. Medtem ko si bomo dogodek znova priklicali v spomin, se bodo v naši avri že začele dogajati spremembe. Ko se bo v nas popolnoma prebudil spomin na preživeli strah, bolečino in šok, se bodo tudi v naši avri prebudile enake energije in avra se bo temu ustrezno obarvala. Zato nas bo »poklicala« tista steklenička, ki je uglašena prav s temi energijami. Iz nje bomo nato lahko razbrali informacije, ki so potrebne za ozaveščanje omenjene težave. Ko jo bomo začeli uporabljati, pa nam bo vsebina stekleničke pomagala energije v nas uravnovesiti, to je preseči strah, preobraziti šok, ublažiti posledice...

Naslednjič si lahko morda želimo razjasniti svoja čustva v zvezi z neko osebo. Umirimo se na predlagani način in si v misli prikličemo podobo tega človeka. Pomislimo na skupne točke, razhajanja, pretekle dogodke, čustva... in si nato izberemo stekleničko, ki nas najbolj privlači.

Pomen Ekvilibrium stekleničk si lahko razložimo na več načinov. Zelo veliko informacij imamo na voljo že v opisih posameznih barv, pa tudi v  opisih delovanja posamezne stekleničke. V dodatno podporo pri razlagi so nam lahko Kabala, Tarot, numerologija, astrologija ali Ji jing, saj se Aura-Soma povezuje z vsemi starodavnimi modrostmi. Za pomoč pri razlagi lahko obiščemo tudi terapevta Aura-Some ali pa se preprosto zanesemo na lastne občutke in si ustrezen pomen razložimo sami.

Aura-Soma Slovenija