Esence Arhangeloi

Esence ArhAngeloi so se v tem času pojavile s posebnim namenom. Kot duhovi ognja iz duhovne hierarhije nam lahko pomagajo, da se osvobodimo pogojenih vzorcev, in prebudimo speča semena, ki so pomembna za uresničitev višjega načrta na zemlji. Ime Arhangeloi izvira iz grških in hebrejskih svetopisemskih virov. Njegov pomen ustreza pojmu arhangelov iz krščanske ezoterike. Arhangeli so, tako kot tudi drugi angeli, božji glasniki in višji posredniki med ljudmi in Bogom. Posebno podporo nudijo duhu posameznih držav ali skupin ljudi, saj vodijo in razsvetljujejo pokrajino in vse tiste, ki ji pomagajo razkriti njeno bistvo.

Arhangeli so povezani tudi s posameznikovo osebnostno rastjo. Ljudem pomagajo v času prehodov. Delujejo skozi eterično telo, nas vodijo in nam pomagajo ozavestiti, kakšna je naša vloga v višjem načrtu. Ko posameznik zapusti dušni svet in se inkarnira, se preko eteričnega telesa prenese tudi izkušnja tega arhangelskega vodstva. V prehodnem času se zasadijo semena potencialnih okoliščin ali dogodkov, ki temeljijo na spominih prejšnjih življenjskih izkušenj. Ta semena ustrezajo naravi posameznikovega izražanja duše v sedanjem življenju. Esence ArhAngeloi nam pomagajo obuditi spomin na ta semena, na te predhodno vtisnjene potenciale, s katerimi ponovno zaživi spomin na namen naše inkarnacije. Naše fizično telo je neke vrste medij za razvoj zavesti oziroma pozitivnega samozavedanja. Eterično telo pa je dojemljivo za nadzemeljske, nebeške in kozmične sile. Je plemenito, receptivno in se odziva na stimulacijo.

Z arhangeli lahko komunicirajo tisti naši deli, ki se osvobajajo splošnih ali pogojenih vzorcev. Esence so nastale po višjem naročilu, zato da bodo lahko vzklila semena, ki so bila že dolgo nazaj zasajena v skladu z višjim načrtom, ki se v tem trenutku odvija na zemlji. Z uporabo teh esenc smo preko eteričnega telesa udeleženi pri aktivaciji tega procesa.

Esence ArhAngeloi so v glavnem usmerjene na posameznika. Človeka želijo navdahniti, tako da bo lahko zrasel in kot izraz svetlobe postal s harmonijo in svetlobo napolnjeno bitje.

V zemeljski in človeški evoluciji se je začelo novo obdobje. Zaključuje se doba Rib in začenja nova Vodnarjeva doba.

Arhangeli spodbujajo ljudi, da si v tem fizičnem, zemeljskem kraljestvu prizadevajo za duhovno rast. Kot ljudje naj bi se razvijali z delovanjem v kraju, kjer smo se rodili, kjer živimo, v okoliščinah, v katerih se nahajamo, v povezavi s skupinsko etiko, s sociološkim, političnim in družinskim okoljem itd. Esence ArhAngeloi nam lahko pomagajo, da se na te sile, ki nam pomagajo pri razvoju, odzovemo kreativno. Esence posameznikom in skupinam ljudi pomagajo pri njihovih prizadevanjih za duhovno rast. Človeku pomagajo razvijati resnično duhovno zavest, hkrati pa ga pomagajo povezati tudi z zavestjo vsakdanjega življenja na zemlji. S sposobnostjo razmišljanja, čutenja in uveljavljanja svoje volje se lahko pot posameznikove duše zavestno izrazi. Tako smo lahko ljudje bolj osredotočeni na to, kar je zahtevano od zgoraj. Z razvojem se vse bolj zavedamo svoje vloge oziroma usode v povezavi z zemljo in njeno evolucijo.

Arhangeli so varuhi vseh ljudi in vseh živih stvari. Na pomoč priskočijo vsakokrat, ko potrebujemo zaščito in vodstvo. Na osebni in globalni ravni prinašajo srečo in zadovoljstvo. Navdahnejo zavestni razvoj k nečemu, čemur bi lahko rekli tudi zemeljski raj. Poslanstvo arhangelov se odkriva v njihovem vzpodbujanju k razvoju s pozitivnimi spremembami.

Esence ArhAngeloi so resnični duhovni navdih, ki nam je v tem času še kako potreben. Njihova jakost in vibracija sta prilagojeni osebnemu avričnemu polju. Ker arhangeli v glavnem delujejo za kolektivno, na primer za razvoj družin, skupin, mest in držav, pomagajo posamezniku, da se bolj zave svojega odnosa s kolektivnim. Pravzaprav esence pomagajo pri ključnem procesu sistema Aura-Soma, to je proces individualizacije, saj prebujajo področje turkizne, ki ga zajema čakra Ananda Khanda.

Z ozaveščanjem dediščine naših prednikov, kolektivnih prepričanj in verovanj ter arhetipskih vlog, lahko izbiramo bolj zavestno. Verjetno se večkrat znajdemo v situacijah, v katerih delujemo tako kot naši starši. Esence ArhAngeloi nam lahko pomagajo najti način, kako delovati bolj spontano, z bolj jasnim zavedanjem naše odgovornosti. Ko prepoznamo in sprejmemo težavo, naredimo prvi korak naproti pozitivni spremembi.

Odgovornost do nas samih koristi tudi kolektivnemu, skupnemu. Omogoči rast skupinske odgovornosti. Na primer, človeške odgovornosti za to, kar počnemo zemlji in z zemljo. Namen esenc je, da z njihovo pomočjo vzpostavimo bolj oseben stik z arhangeli. To se zgodi na subtilnejših nivojih, ki so povezani z našim fizičnim telesom. Imamo priložnost, da izstopimo iz kroga večnega vračanja k navadam prednikov in nenehnega podrejanja kolektivnim vzorcem. Imamo podporo, da opustimo miselne navade in obnašanje, ki nam jih ti vzorci narekujejo. Tako se lahko svobodneje spoprimemo z našimi karmičnimi obveznostmi in možnostmi ter izpolnimo svoj namen, usodo, ki ji v inkarnaciji pravimo tudi dharma. Pri prvi uporabi esenc ArhAngeloi, ko na subtilnih ravneh prvič začutimo te nove energije, se lahko pojavi občutek ščemenja in drhtenja na fizični ravni. Energije se vtisnejo v spomin fizičnega telesa in temu sledi občutek ugodja in dobrega počutja.

Esence ArhAngeloi so tako kot kvintesence povezane s specifičnimi stekleničkami Ekvilibrium (to so stekleničke: 94 - Arhangel Mihael, 95 - Arhangel Gabrijel, 96 - Arhangel Rafael, 97 - Arhangel Uriel, 98 - Arhangel Sandalfon, 99 - Arhangel Zadkiel, 100 - Arhangel Metatron in 101 - Arhangel Jofiel). Esenco si lahko izberemo na več načinov. Sledi le nekaj predlogov: glede na izbiro stekleničk Ekvilibrium (če izberemo katero od stekleničk od 94 do 101 ali če se barve izbrane stekleničk skladajo s katero od esenc), glede na vonj, s pomočjo matrike ali tarota.

Uporaba: Esenco razpršimo v avrično polje. S tem v svojo avro privabimo energije arhangelov.

Aura-Soma Slovenija