Kako deluje

Za Aura-Soma terapijo je bistveno, da si človek sam izbere stekleničko, ki ga privlači. Vicky Wall je rada poudarjala, da se največji učitelj skriva znotraj nas in da vsak sam najbolje ve, kaj je zanj najboljše. Prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje pa je hkrati velik korak na poti k ozdravitvi.

Barvne kombinacije stekleničk, ki jih izberemo, so ogledalo naše duše. Ponujajo nam možnost, da z njihovo pomočjo prepoznamo, kaj se nam v določenem življenjskem obdobju dogaja.

Simbolični jezik barv nam pomaga prevesti sporočila izbranih barvnih kombinacij in posledično prepoznati naše darove, neizražene potenciale, ovire in blokade, pa tudi energije, ki prihajajo do nas iz prihodnosti. Ko si na tak način razložimo, kaj nam naše ''resnične barve'' sporčajo, lahko globje spoznamo sebe, hotenja naše duše, svojo pot in namen našega življenja.

Kaj to pomeni v praktičnem smislu?

Vemo, da karma, kot jo prinesemo iz preteklosti, stremi k temu, da se v sedanjem trenutku izrazi v obliki določenih nagnenj, želja, načinov razmišljanja in delovanja... Življenje samo nam znova in znova ustvarja podobne okoliščine, vse dokler se nanje ne naučimo odzvati na spremenjen način in posledično ne doživimo drugačnega izida. Karmo si torej ustvarjamo z lastnimi odzivi in na načine, ki smo jih vajeni, saj so ti del naše osebnosti. Korenine našega odzivanja lahko poiščemo tudi v podedovanih vzorcih in tistih, ki smo se jih naučili od naših staršev. Kažejo se kot značajske lastnosti ter miselni ali čustveni vzorci, ti pa pogojujejo naše odzive. Težava je v dejstvu, da se jih pogosto ne zavedamo, saj smo jih že ponotranjili in smo se zato z njimi poistovetili.

Ker so vsa naša nagnjenja zapisana v naših energijskih poljih, se jih na podzavestni ravni zavedamo, izrazijo pa se lahko s pomočjo izbranih barvnih kombinacij. Jezik barv je namreč tisti, ki nam jih pomaga prevesti. Posreduje nam za nas pomembne informacije, s katerimi si lahko pomagamo ta nagnenja ozavestiti in jih tudi preobraziti. Tako jih presežemo in se spremenimo, s tem pa razrešimo tudi našo karmo, preden bi se ta lahko udejanila kot bolezen ali nesrečna usoda.

Drugi vidik, ki nam ga pomagajo ozavestiti izbrane stekleničke, pa je naša darma. Prepoznavanje naše življenjske poti in naših kvalitet ter njihovo ustvarjalno izražanje sta enako pomembna, kot je razreševanje karme. Prepoznavanje naših resničnih darov ter njihovo izražanje v vsakdanjem življenju nas povežeta z neslutenimi izvori moči in energije iz naše notranjosti.

Vendar pa Aura-Soma ni pomembna le za diagnostiko in ozaveščanje. Z njenimi izdelki vnašamo v telo tudi energijo. Ta nas podpira na vseh  tistih področjih, kjer smo dejavni in se spreminjamo. Z uporabo vsebine stekleničk vnesemo v telo informacije, ki pomagajo spremeniti naš energijski zapis ter sprožijo preobrazbo in razstrupljanje na vseh ravneh. Ko izživimo naše napetosti, strahove in travme, se sproži proces samozdravljenja.

Aura-Soma je torej terapija duše, naših misli, čustev in fizičnega telesa. Pozitivne spremembe, ki jih dosežemo z njeno pomočjo,  resda vsak od nas doživlja intimno, na ravni lastne osebnosti. Ob tem pa ne smemo pozabiti vpliva, ki ga ima osebnostna rast posameznika na kolektivno raven. Čeprav vsak človek živi svoje individualno življenje, smo hkrati del različnih skupnosti: kot družinski člani, člani delovnega kolektiva, člani prebivalstva mest in držav in nenazadnje tudi člani največje skupnosti – velike družine človeštva. S spreminjanjem sebe lahko neposredno vplivamo na življenje vseh okoli nas in s tem soustvarjamo boljše pogoje ter okoliščine, v katerih živimo.

Aura-Soma Slovenija